Datakonsult Access

En datakonsult med specialitet Access kan de mest om databaser, systemutveckling, effektivisering och utveckling av program i Microsoft Access.

Micke Falk på Accesskonsult har jobbat som systemutvecklare, programmerare och datakonsult med MS Access i över 20 år. Har hunnit med att skapa crm-system, affärssystem, kundregister, ekonomisystem, bokföringsprogram, datainsamlingsprogram, effektivisering av Excelprogram, kopplingar av access till hemsidor, uppdatering av stora datamängder och utveckling av stora datasystem. Det har varit många skilda branscher: föreningar, vvs, tillverkningsindustrin, elbolag, bostadsmäklare, elektronik och mycket mer. Har på senare år tagit hand om många Accessapplikationer som har behövt uppgraderas till nyare versioner av Access. Fungerat som bollplank och kommit med förslag på effektivare hantering och snabbare rutiner i många program.

Läs mer och Micke på Access datakonsult