TangoStockholm först!

Jihaa!!!

Redan nu har tangostockholm.se hamnat först i sökresultaten på 3 relevanta sökningar på Google (rätt säkert finns det fler förstaplatser på andra språk också). Än så länge är sidan bara på engelska och det är just sökningar på engelska som resulterat i två stycken förstaplatser och bara en sökfras på svenska (sökplaceringarna varierar fortfarande mellan placeringarna 1-4 innan en långsiktig mer stabil förstaplacering troligen uppnås). Hemsidan hjälper nu främst utlänningar som besöker Stockholm och befintliga tangodansare som bor i Stockholm. I ett senare skede kommer även nybörjare och dom som vill lära sig dansa tango ha nytta av hemsidan när dom vill hitta grundkurser och fortsättningskurser i argentinsk tango. Då kommer sidan även ha texter på svenska för att hjälpa dessa personer hitta till sidan. Så sidan har tre målgrupper:

  • Nya personer som letar efter nybörjarkurs
  • Befintliga dansare i som söker efter milongor och praktikor
  • Besökare från andra länder

Dom tre sökfraserna som nått förstaplats är:

Detta är troligen personer som besöker Stockholm av olika anledningar men som inte bor här som söker efter tango evenemang och vill ut och dansa här.

Det riktigt första stora målet är att komma först i söklistan på sökordet ”tango stockholm”. Där har hemsidan pendlat mellan positionerna 11 och 23 dom senaste 2 månaderna. Just nu (2019-12-06) ligger den på plats 12.

Jag har fått så mycket positiv feedback på tangokalendern (både dom på facebook och den på tangostockholm.se) och jag hade alltså rätt när jag antog att det var fler än jag som upplevt att det var svårt att hitta en  samlad information om tango i Stockholm. Så projektet lever vidare. Styrkt av den goda feedbacken kanske det startas andra projekt på www.milonga.se och www.tangokalender.se med sikte på tango på andra orter i Sverige 🙂

UPPDATERING 21 dec 2019:
Nu hamnade även dessa sökningar på förstaplats:
* tangostockholm
* tangocalendar
* tango events stockholm (återigen, efter att ha halkat ner i listan)
* dance tango stockholm

Den viktiga ”tango stockholm” pendlar mellan 7-9:e plats

UPPDATERING 23 dec 2019:
Utan att ha fokuserat på tangokurser så ändå google kopplat ihop Tango Stockholm-sidan med tangokurser.
Sökningar på:
* ”tangokurser stockholm” resulterar i plats 14 på mobiler och 18 på desktop.
* ”tangokurs stockholm” resulterar i plats 18 på mobiler och 17 på desktop

UPPDATERING 5 jan 2020:
Tango-projektet löper på bra:
* Sökning på ”tango stockholm” pendlar nu mellan plats 2-4 både på desktop och mobil.
* Flera kombinationer med sökorden: tango, milonga, praktika, kalender, calender, event och stockholm har nu nått förstaplatsen på google.
* Sökningar på enbart
”Tango” kommer dock inte med bland dom 100 första i söklistan.

Micke
Admin på Tango Stockholm

Tango

Nu har jag startat ett roligt tango projekt där jag ska använd Microsoft Access för att effektivt samla in och visa tangoevenemang i sverige. Till en början kommer det bara fokusera på  en kalender med tango i stockholm för att senare utvidga till fler städer. En tangokalender för Stockholm och sedan fler städer med hjälp av Microsoft Access 🙂

Det är ett projekt för att se hur jag som erfaren IT-konsult kan visa hur enkla men effektiva program kan användas för att hantera mycket data och ersätta det manuella arbetet med automatiserade processer. Utmaningen nu ligger i att se till att projektet blir ekonomiskt hållbart.