Tango

Nu har jag startat ett roligt tango projekt där jag ska använd Microsoft Access för att effektivt samla in och visa tangoevenemang i sverige. Till en början kommer det bara fokusera på  en kalender med tango i stockholm för att senare utvidga till fler städer. En tangokalender för Stockholm och sedan fler städer med hjälp av Microsoft Access 🙂

Det är ett projekt för att se hur jag som erfaren IT-konsult kan visa hur enkla men effektiva program kan användas för att hantera mycket data och ersätta det manuella arbetet med automatiserade processer. Utmaningen nu ligger i att se till att projektet blir ekonomiskt hållbart.

GTD med Microsoft Access databas

Det här är det program jag använder för att bli mer effektiv enligt metoden GTD Getting Things Done  utvecklat av Paul Allen. Egenutvecklat i Microsoft Access så jag får alla dom funktioner jag behöver genom att jag kan utveckla dom själv.

 • Lätt att registrera
 • Fokus på det aktuella
 • Lätt att organisera
 • Lätt att hitta
 • Många snabbkommandon

Håller du på med GTD? Hur går det och vad skulle du behöva för funktioner för att bli mer effektiv. Hör gärna av dig till mig!

På väg till ett underbart liv! 😀

 

Bokföringsprogram i Microsoft Access

Håller på att testa en idé med att göra bokföring mycket enklare och snabbare med ett eget program gjort i Access. Har kommit en bra bit på väg idag då jag gjorde ett helt års bokföring med 153 verifikationer på ett par timmar.

bokforingsprogram-ms-access

Det finns nu mer än 700.000 småföretag (eller var det enmansföretag) i Sverige och alla dessa behöver få sin bokföring gjord och många tycker bokföring är besvärligt så skulle det vara till stor hjälp om det var mycket enklare att bokföra.

Så låt oss automatisering och göra bokföring enkelt. Man ska inte ens behöva tänka att det är bokföring man håller på med utan bara registrera betalningar som kommer in eller ut från plusgiro, bankgiro eller kassa.

Än så länge hanteras bara enklare bokföringsordrar med Plusgiro/Bankgiro/kassa + konto + moms. Återstår att utveckla lösningen för verifikationer med mer än 3 rader. Enkelheten ligger i att inte tänka traditionell bokföring utan istället använda det naturliga sätt vi tänker när vi vill registrera ett antal betalningar och inköp.


Inmatningen går snabbt, då det oftast bara behövs få knapptryckningar och inga musrörelser för att skapa en bokföringspost.

Med:
12 <enter> eg <enter> p <enter> 1000 <enter> <enter>

Kan du skapa en post som denna:
2016-06-12Eget uttag – Plusgirot – belopp 1000 kr och Moms 0 kr


Om bokföringsprogrammet blir så bra som jag hoppas, kan det bli så att jag tar det från Microsoft Access till en lösning som kan användas på mobiltelefoner och i Access parallellt. Så att man snabbt och enkelt kan bokföra direkt när man utför en transaktion.

Vilket bokföringsprogram tycker du är lättast att lära sig och vilket program är lättast att använda?

Läs mer om Microsoft access och hur jag kan hjälpa dig.

Har du andra idéer på hur man kan förenkla bokföringen så kontakt mig gärna!

Ha det underbart!

Länka tabeller i Access

När man utvecklar ett dataprogram i Access så är det bra att dela på själva programfilen (frontend) och databasen där data lagras (backend). Då kan man skicka ut nya versioner av programmet utan att data försvinner.

Problemet som uppstår när man delar med sig av programmet till andra är att sökvägen till datafilen oftast inte är densamma på andras datorer. Om man till exempel utvecklat programmet på sin dator kan mappen där programmet och databas lagras ha namnet C:\Users\Micke\Documents\Kundregister\

När man sedan skickar program och datafil till någon annan så är sökvägen inte densamma. Tabellerna pekar då till en mapp som inte finns på deras dator och programmet kan inte köras.

LÖSNINGEN

Lösningen på detta är att programmet vid start länkar om alla tabeller till den mapp och databas som ska användas. Detta är oftast samma mapp som:
*  programmet ligger i
*  mappen ”Mina dokument”
*  eller en fast sökväg till en server

Exempel på dessa mappar kan vara:
*  C:\Program Files\Kundregister\
*  C:\Users\Per Nilsson\Documents\Kundregister\
*  Z:\Gemensam\datafiler\Kundregister\

För att länka om tabellerna behöver man i Access ta reda på vad t.ex. sökvägen till programmappen eller mappen ’Mina Dokument’ är. Hur man får tag i sökvägarna till programmappen och Mina Dokument har jag beskrivit i inlägget VBA-kod för olika sökvägar.

Därefter länkar man om tabellerna genom att uppdatera egenskapen Connect för tabeller som som finns i datafilen/databasen/backend. Ett funktion för detta i VBA kan se ut så här:

Function kopplaTabell(dbas$, tbl$)
Dim db As Database, td As TableDef
On Error Resume Next
Set db = CurrentDb
Set td = db.TableDefs(tbl)
’ Om tabell redan finns tar vi först bort den
If Err = 0 Then db.TableDefs.Delete (tbl)
Set td = db.CreateTableDef(tbl)
td.SourceTableName = tbl
td.Connect = ”;DATABASE=” & dbas
db.TableDefs.Append td
RefreshDatabaseWindow
End Function

Sedan gör vi en funktionen som tar fram sökväg med filnamn till databasen och anropar den tidigare funktionen en gång för varje tabell som ska kopplas:

Function kopplaDB()
’ Hitta sökvägen till Mina Dokument och databasen
dbas = sProgramPath()
dbas = dbas & ”\Kundregister\datafilen.mdb”
’ Koppla tabeller
kopplaTabell dbas, ”Kunder”
kopplaTabell dbas, ”Faktura”
kopplaTabell dbas, ”Fakturarader”
End Function

Hitta namn med olika stavningar

Nu har jag lagt upp en hemsidan som handlar om sökning av namn som har olika stavning. Närmare bestämt om en funktion jag gjorde för länge sedan som hjälpte mig att enkelt söka efter medlemmar som har liknande namn. Det underlättade mig mycket när jag registrerade klubbmedlemmars årsavgifter och kursbetalningar. Är det någon därute som är vara villig att anlita mig för att göra funktionen tillgänglig för er.

Det är alltså en sökfunktion och kodning av svenska namn och underlättar er administration av kunder och medlemmar.

Import från Excel

Importera data från Excel till tabeller i Access

Superenkel funktion för att importera data från Excel till MS Access

Något som görs väldigt ofta när man börjat använda Access är att man behöver kopiera data från Excel.
Det finns funktioner i Access och Excel för detta men dom är inte så lätta att använda för normala användare.

Enklaste sättet

Ett av dom enklaste sätten att importera data från excel till Access är att helt enkelt att:

 • öppna exceldokumentet
 • markera allt med CTRL-A
 • kopiera allt med CTRL-C
 • skapa en tabell i access med lika många fält som i Excel
 • ställa markören i första cellen på första raden i tabellen
 • klistra in allt med CTRL-V